Grouss Iwwerraschung fir d’Memberen vun de Widdebierger 50+


Ganz erstaunt waren d’Fraen vun de Widderbierger wéi et un der Dir geschellt huet an si vum Comité fir Vältesdag eng Rous iwwerreecht kruten. Vill Fraen ware ganz frou well se de ganzen Dag eleng sinn a net mat engem Cadeau gerechent haten. Jiddereen freet sech op deen Dag, wou mir eis all rëm kennen zesumme gesinn.