Éierung vun verdéngschtvolle Memberen vun den Amis de la Croix-Rouge Biwer

Bei Geleeënheet vun der General-Versammlung goufen a Präsenz vum Schäfferot an Vertrieder vum Gemengerot vun der Gemeng Biwer den Joël Armenzani, Marc Lentz, Jean Schon an Yves Weicker fir 25 Joer Memberschaft am Veräin geéiert.