d'Lëtzebuerger Bicherfrënn spenden a Corona-Zäiten

d'Lëtzebuerger Bicherfrënn soen all hiren Donateuren a Klienten e grousse Merci: si hunn et méiglech gemach datt mir konnten elo am Dezember je 5 000 € un d'Epicerie sociale zu Wolz an u Médecins du Monde Luxembourg iwerweisen, grad esou wéi am Mee 2020 je 5 000 € iwerwise goufen un d'Epicerie sociale zu Réimech an un Médecins sans Frontières. - www.bicherfrenn.lu - info@bicherfrenn.lu