Schéi Spend fir d'ONG Aide au Benin

Schéi Spend fir d’ONG Aide au Benin
Et ass schonns eng Traditioun ginn. Den 2ten Adventsweekend waren d’Biz-Damme, Virginie Lickes, Michèle Zeimetz a Manon Krippes nees um Chrëschtmaart vu Méischdref present fir hier wonnerbar gebitzten a gebastelt Saache fir e gudden Zweck ze verkafen. Dëst Jar sinn dobäi 3.000 € zesumme komm, déi se der ONG Aide au Benin iwwerreecht hunn fir se bäi 2 Projeten am Benin (Bau vun engem Pëtz an engem Schoulgebai) ze ënnerstëtzen.