Remerciement vun der Chrëschtdags-Liewensmëttelpàck Aktioun 2023

Vill Hänn, déi upacken, brengen e wonnerbart Resultat: Zwee vollgepackten Fernlasteren hun am Dezember 2023 Lëtzebuerg (Ollem) an Richtung Bocsa/Rumänien an Lutsk/ Ukrain verloos, wou sie och gudd ukomm sin. Nom Oflueden sin déi 2921 Liewensmëttelpäck, awer och Spielsachen, Kleeder, Veloen, Babybettecher, Kutschen, waarm Decken an vieles mei, un aarm Kanner an hir Familljen, sou wéi un Kannerheemer, verdeelt gin an erméiglechen hinnen esou e scheinen Chrëschtdag.

D'KANNER A FAMILLJENHELLEF A.S.B.L. seet Iech en häerzlechen Merci fir d'Ënnerstëtzung bei der Chrëschtdags-Liewensmëtteläckaktioun.


KANNER AN FAMILLJENHËLLEF A.S.B.L.

Siège social: 7, rue de Kehlen L-8394 Olm

Tel: 661 309320

CCPLLULL LU61 1111 7038 8755 0000