Galaconcert HAPPY HOUR

02
Dez
2023
02 Dez

D'Harmonie Rollengergronn invitéiert häerzlechst op hire Galaconcert HAPPY HOUR, samsdes, den 2. Dezember 2023 um 20h00 an der Sportshal am Rollengergronn (239, rue de Rollingergrund) mat Iwwerreechung vun der Baguette vum Ivan Boumans un de neien Dirigent, de Uilson Castro.