Adventsfeier bei de "Widdebierger 50+" aus de Gemeng Betzder

Fir den 10. Dezember 2019 waren all Memberen vun de" Widdebierger 50+" op eng schéi Chrëschtfeier agelueden. E perfekt dekoréierte Sall, Blummen a Kärzen op all Dësch. Nom Apero eng gutt Pastéitchen an nach sou munches wat derzou gehéiert. d’Stëmmung war gutt a mir sinn zefridden heemgaangen. Virdrun krut d’Maria Greis, d’Präsidentin vun de "Widdebierger" nodréiglech gratuléiert fir hiren 85. Gebuertsdag a mir kruten allegueren ee grousse "Boxemännchen” iwwereecht.