Buerg zu Géisdrëf fréizaiteg an Brand gestach

En Mëttwoch (02.03.2011) géint 18 Auer hun Kanner op der Géisdrëfer Buergplaatz (op der Driicht) en Koupp Holtz, waat fir d’Buergberennen virgesin war, an Brand gestach.

D’Pompjeeën vun der Gemeng Géisdrëf haaten an Zesummenaarbescht mat der Géisdrëfer Jeunesse d’Féier séier ënner Kontroll.