Remerciement vun der Chrëschtdags-Liewensmëttelpäck Aktioun 2021

D'Kanner- a Familjenhëllef huert am Kader vun hirer Aktioun fir Chrëschtdag zwee Hëllefstransporter mat waarm Decken, Spillsaachen, Kutschen, Bananenkeschten voll mat Kleeder, Bettwäsch, Schung belueden.

Ënneranerem sinn och 2805 Liewensmëttelpäck ënner Mathëllef vun eiser Partnerorganisatioun Osteuropahilfe - Triumph des Herzens u benodeelegt Famillje a Satu Mare an Bocsa (Rumänien) ausgedeelt ginn an hunn hinnen esou e schéine Chrëschtdag érmeiglecht.


E grousse Merci goung un all déi Leit, déi dës Aktioun materiell oder finanziell durch en Don ënnerstëtzt hunn.


KANNER AN FAMILLJENHËLLEF A.S.B.L.

Siège social: 7, rue de Kehlen L-8394 Olm

Tel: 661 309320

CCPLLULL LU61 1111 7038 8755 0000