Scheckiwwerreechung am Foyer la Cerisaie

De 5. Juni 2019 ass den Amis de la Cerisaie vun Duelem ee generéise Scheck an Héicht vun 5.000 € vun Kolping Lëtzebuerg iwwerreecht ginn. Mat grousser Freed gouf dësen Don entgéint geholl a wäert de Bewunner aus dem Foyer La Cerisaie d'Finanzéierung vun Aktivitéiten an de Kaf vu spezifeschem Material erméiglechen.