Buergbrennen zu Mierschent

Bei dréchenem lëftegem Wierder gouf um Buergsamsden zu Mierschent d'Buerg gebrannt!

Duerno hu sech d'Duerfleit am Sall op eng defteg Omelette an e gudde Patt getraff.