Flott Fotoen vum Kannerfuesbal vun der Réiserbanner Musek

Wi all Joër hat d'Réiserbänner Musek all d'Kanner agelueden mat hinnen e flotte Mëtteg mat Spiller a Musek ze verbréngen.Den Undrang war grouss, an dëst Joër war eng nei Animatioun ugekënnegt . D'Sheila an de Pascal vun Kiddy Event hunn derfir gesuergt, datt grouss a kleng bei Fuesendsmusek an Spiller sech wonnerbar amüséiert hunn.E gelongene Mëtteg , notéiert iech schon de Rendez-vous vum nächste Joër: 14 Deeg virun Fuessonndeg, Kannerfuesbal am Réiserbann!