Deelen mecht Freed

D'Klibberkanner vu Rouspert hun een Deel vun hirem Geld, daat sie Karsamsdeg zu Rouspert opgehuewen hun, un "Le rêve du Petit Prince" gespend. Sie soen all de Leit, vun deenen si sou härzlech empfang gi sen Merci fir hir Générositeit, ouni dei et net meiglech gewiescht wir, de stolze Betrag vun 800€ ze spenden.