Chèqueiwerrreeschung vun der APEEF Dippech un d'Fondatioun kriibskrank Kanner

Am Kader vun hirem Wanterfest huet d'Apeef (Association des parents d'élèves de l'école fondamentale) vun der Gemeng Dippech den Donneschden, 23. Februar 2023 eng Chèqueiwerreeschung un d'Fondatioun kriibskrank Kanner gemaach.