Wanterfest 2022

Leschte Freiden Owend si vill Elteren a Kanner am Preau vun der Schuller Schoul zesummekomm fir eist Wanterfest ze feieren.

Zaubershow, Liesung, Verkaf vu Bastelwierker, Facepainting, Iessen a Gedrénks an natierlech eng top Stëmmung. Den Ideale Warm-up virun de Feierdeeg.